K20_0598

Slopen en herbouwen van zonevreemde woning met bijgebouw en slopen en herbouwen van zonevreemde woning_KLUISBERGEN