K19_0508

Slopen en herbouwen van een woning + wijzigen bestemming van landbouwbedrijfswoning naar zonevreemde woning met behoud van de landbouwbedrijfgebouwen_WATOU