K17_0351

Slopen van 2 panden en bouwen van een huis met dagbestedingslokalen en woongelegenheid voor mensen met een mentale beperking_8810 LICHTERVELDE